Meer bussen voor platteland en naar de steden

Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling busvervoer Groningen Drenthe 2025 bekendgemaakt
Op 14 mei heeft het dagelijks bestuur van het OV-bureau de ontwerphoofdlijnen dienstregeling 2025 goedgekeurd. De ontwerp hoofdlijnen zijn hier te downloaden. Iedereen kan tot en met dinsdag 27 augustus reageren op de ontwerp hoofdlijnen. Eind september bespreekt het dagelijks bestuur de definitieve hoofdlijnen.

Invoering nieuwe dienstregeling op 6 juli 2025
In heel Europa wijzigt de dienstregeling voor het openbaar vervoer medio december. In Groningen vinden echter van 17 mei tot en met 6 juli omvangrijke werkzaamheden plaats aan het spoor, waarna de treinen van Arriva volgens een nieuwe dienstregeling gaan rijden. Om bussen zo goed mogelijk aan te aansluiten op de trein, wijzigt de busdienstregeling ook per zondag 6 juli 2025.

Basis: inspelen op groeiende vraag naar busvervoer
Het gebruik van het busvervoer neemt weer toe. Hoewel de grootste toename zichtbaar is in het weekend, zien we op werkdagen het gebruik ook toenemen. In de nieuwe dienstregeling spelen we hierop in. Voorbeelden zijn het op zaterdag vaker rijden van Q-link lijn 1 Reitdiep – Zernike – Selwerd – Centrum – Hoofdstation, op werkdagen lijn 36 Oldehove – Winsum met een grote bus te rijden en in het weekend het eerder starten van lijn 32 Meppel – Ruinen – Hoogeveen. Daarnaast passen we rondom Delfzijl en Winschoten bustijden aan om zo goed mogelijk aan te sluiten op de gewijzigde treintijden.

Wens: 2 miljoen voor uitbreiding dienstregeling
Om de huidige groei in gebruik te faciliteren en doorgroei mogelijk te maken, is het voornemen per dienstregeling 2025 € 2 miljoen extra in busritten te investeren. Vanuit deze 2 miljoen willen we bijvoorbeeld Q-link blauw Roden / Leek – Groningen vaker laten rijden in de spits op werkdagen, een avond/weekendlijn toevoegen tussen Veendam, Meeden en Zuidbroek, de bediening van Bourtange in het weekend in de zomerperiode verbeteren, lijn 24 Assen – Borger – Stadskanaal ook op zondag overdag laten rijden en een spitssneldienst Emmen – Hoogeveen toevoegen. Het definitieve besluit of dit financieel mogelijk is, neemt het dagelijks bestuur eind september.

Iedereen kan tot en met dinsdag 27 augustus 2024 reageren op de ontwerp hoofdlijnen. Dit kan per mail via info@ovbureau.nl en per post via postbus 189, 9400 AD Assen. Daarnaast wordt aan de Consumentenplatforms Groningen en Drenthe om een advies gevraagd en vindt overleg plaats met gemeenten.