Doorgaan naar unieke content

Het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe is vanaf december 2019 voor ongeveer de helft emissievrij. Vanaf dat moment realiseren we 90% minder CO2 uitstoot. In 2030 willen we 100% emissievrij  zijn. In aansluiting op de ambitieuze energieagenda van Noord-Nederland: Slim & Groen, CO2 neutraal zetten we een nieuwe standaard op het gebied van verduurzaming in het OV.

Vanaf december 2019 is de busvloot in Groningen en Drenthe flink verduurzaamd. Grotendeels met nieuwe zero-emissie bussen, in totaal 186:

  • Alle 45 stadsbussen in Emmen, Assen en Groningen elektrisch.
  • 59 elektrische bussen op Q-link 1, 2, 3, 4 en 5 (Q-link 6 en 15 volgen later).
  • 60 elektrische streekbussen.
  • 22 waterstofbussen.

Elektrische bussen

We gebruiken elektrische bussen van verschillende merken, met verschillende batterijen en verschillende manieren van opladen. Bij elk type inzet past een bepaald type bus. Door dat goed te kiezen is het mogelijk om sneller over te gaan op elektrische bussen, tegen lagere kosten. Ook spreiden we zo de risico’s, want het is en blijft nieuwe technologie.

Alle bussen beginnen opgeladen aan de dag. Een deel van de bussen heeft een kleine batterij en wordt onderweg vaak en snel bijgeladen, met hoog vermogen (Q-link en stadsbussen). Een deel heeft een grote batterij die ‘s nachts of halverwege de dag met een wat lager vermogen wordt bijgeladen op de stalling.

De stroom komt van Nederlandse windparken.

Elektrische bus aan de oplaadpaal bij ML Kingweg in Assen

Waterstofbussen

Sinds 2017 rijden er twee streekbussen op groene waterstof. Begin 2021 zijn er twintig waterstofbussen bij gekomen en eind 2021 komen er nog tien. Deze bussen passen in de ambitie om van Noord-Nederland een (groene) waterstofeconomie te maken, de Hydrogen Valley. Het OV-bureau levert groene waterstof aan Qbuzz voor een vaste, gegarandeerde prijs.

Overige bussen op HVO

HVO betekent Hydrotreated Vegetable Oil, ofwel synthetische biodiesel gemaakt uit afgewerkt bak- en braadvet. Deze brandstof realiseert een 87% besparing in CO2-uitstoot, maar is niet 100% emissie-vrij.  Behalve minder CO2 geeft HVO ook een lager uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof dan fossiele diesel.

HVO is bruikbaar in bestaande dieselmotoren en kan vervoerd en getankt worden als gewone diesel. Daarom is het een snelle en eenvoudig manier om te verduurzamen. Het nadeel is de hogere literprijs, waardoor elektrisch rijden uiteindelijk goedkoper is.

De klassieke dieselmotor verdwijnt op den duur geheel uit het OV in Groningen en Drenthe. Uiterlijk in 2030, maar de ambitie is eerder.

Wat levert de transitie op?

Voor de inwoners van Drenthe en Groningen betekent verduurzaming van de bussen minder hinder voor de omgeving, minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder geluid. In de bus is het stiller en rustiger door minder trillingen.

Hoofdzaak is het terugdringen van de klimaatverandering en de overgang naar hernieuwbare energie. Het openbaar vervoer wil daarin een voortrekker zijn.