Doorgaan naar unieke content

De komende jaren worden de bussen in Groningen en Drenthe slimmer dan ooit. Door realtime data te verzamelen en te gebruiken, kunnen we onze bussen beter benutten en efficiënter laten rijden. En als er storingen zijn, dan kan dit op afstand worden verholpen. Ook de busreiziger zal voordeel hebben van meer dataverzameling. Deze data wordt namelijk direct omgezet in betere (reis)informatie voor de reiziger. Natuurlijk rekening houdend met alle privacyregels en -wetgeving.

 

Wat wordt er allemaal gemeten?

Zowel in de bus zelf als in de omgeving van de bus kunnen we in de toekomst steeds meer dingen meten. Wat kunnen we daar allemaal mee?

Planning en bezettingsgraad

De data die we verzamelen door te kijken naar de bezettingsgraad zetten we in om een betere planning maken voor de bussen. Zo kunnen we de capaciteit van de bussen beter benutten. En dit is een mooie manier om reizigers te informeren over de drukte in de bussen. Omdat we de exacte locatie van de bus per seconde kunnen zien, kunnen we incidenten snel lokaliseren, en drukte of vertraging opvangen. Zo kunnen we reizigers informeren over actuele vertrektijden en van alternatieve reisadviezen voorzien.

Twee streekbussen stoppen bij een HUB. Lijn 9 is aan het opladen

Onderweg

De chauffeur kan zijn rijstijl aanpassen aan omgevingsfactoren zoals buitentemperatuur, actuele verkeerssituatie en drukte in het voertuig. Hierdoor kan hij energiezuiniger rijden en efficiënter met brandstof omgaan.

Deze data biedt hele interessante mogelijkheden tot analyse achteraf. Zo valt er bijvoorbeeld een inschatting te maken van het aantal zwartrijders door de belasting van de assen  en het aantal in- en uitstappers tegen elkaar weg te zetten. Hoe comfortabel is het om met de bus te reizen? Door voor- en zijwaartse krachten, snelheid in bochten, en optrek- en remvertraging met elkaar te vergelijken is dit beter in te schatten. Ook kunnen de gevolgen op de reizigersinkomsten bij een storing in kaart brengen.

 

 

De bussen staan altijd in verbinding met de afdeling Reisregie van Qbuzz, een centraal punt waar alle data  samenkomt. Zij kunnen door de realtime gegevens beter het totale busnetwerk in kaart brengen. Bij storingen in de bus krijgt Reisregie –  automatisch een melding en kan dit op afstand worden verholpen. Dit hoeft de chauffeur niet meer zelf door te geven. Verder kan Reisregie live meekijken door middel van camera’s in het voertuig, mocht er een incident plaatsvinden.

Door alle data, zowel van de bussen zelf als van de Reisregie, te verzamelen en op te slaan ontstaat er na verloop van tijd een grote database met gegevens. Deze gegevens worden geanalyseerd om zowel het reiscomfort voor reizigers te verbeteren als de bussen efficiënter in te kunnen zetten.

Open data

De data die het OV-bureau verzamelt, zoals de voertuig- en reizigersgegevens, zijn openbaar. We spreken van open data. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor apps die reisadviezen geven. De data worden ook gebruikt door onderzoekers om knelpunten in de dienstregeling op te sporen. Op basis van de uitkomsten kan het aanbod van het busvervoer worden verbeterd. De open data over het busvervoer kunnen ook worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals van het fietsverkeer of het autoverkeer.