Doorgaan naar unieke content

Het OV-bureau Groningen Drenthe (OV-bureau) is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Het OV-bureau is in 2004 opgericht vanuit de gedachte dat bundeling van krachten rond het OV-opdrachtgeverschap vervoerkundig, maatschappelijk en financieel meerwaarde kan genereren voor het (openbaar vervoer in het) gebied. Het OV-bureau heeft – op basis van de kaderstellingen vanuit de moederorganisaties – de volgende algemene doelstellingen voor het openbaar (bus)vervoer:

  • Met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan het behouden en uitbouwen van de bereikbaarheid van steden, instellingen en voorzieningen.
  • Met openbaar (bus)vervoer bijdragen aan de ontsluiting van landelijk gebied, afgestemd op de aanwezige vervoervraag, op het daadwerkelijk gebruik van de verschillende vervoermodaliteiten en op andere vormen van collectief personenvervoer, zoals in te kopen via het project Publiek Vervoer 2018 (onderdeel van het bredere Programma Publiek Vervoer).
  • Daar waar voldoende groeipotentie is streven naar reizigersgroei in het OV en daarmee samenhangende groei van de reizigersinkomsten.
  • Voortvarend bijdragen aan verduurzaming van het OV-aanbod zelf. Actief meewerken aan de ontwikkeling van (de OV-component van) Publiek Vervoer, waarin gemeenten, provincies en het OV-bureau samen werken aan kwalitatief hoogwaardige en efficiënte mobiliteitsoplossingen voor alle reizigers, ook degenen met een ‘gemeentelijke indicatie’.
  • Voortdurende aandacht voor overige maatschappelijke vraagstukken met een mobiliteitscomponent waarmee gemeenten, provincies en andere gebiedsinstellingen zich geconfronteerd zien.

Persoonlijke gegevens

Het OV-bureau hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Verzamelen van gegevens

Bij bezoek van de website van het OV-bureau worden voor analyses van de websitebezoeken, in zeer beperkte mate cookies van onze bezoekers verzameld. Zonder het gebruik van cookies is de website over het algemeen normaal te bezoeken. Bij het bezoeken van de site ziet u bovenaan staan dat u cookies accepteert. U kunt uw voorkeur aangeven door onderaan de site bovenaan op de knop ‘Cookies toestaan’ of ‘Cookies weigeren’ te klikken. Heeft u eenmaal uw keuze gemaakt dan kunt u deze altijd achteraf weer wijzigen op dezelfde locatie onderaan.

Bij gebruik van het contactformulier verwerken wij geen andere persoonsgegevens dan uw naam en e-mailadres.

 

Doel en verwerking van gegevens

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.