Doorgaan naar unieke content

De eerste paal is een haltepaal

Nederland staat voor een forse woningbouwopgave. Ook in Groningen en Drenthe worden nieuwe woonwijken gerealiseerd en uitgebreid om in de woonbehoefte te voorzien. Omdat ruimte schaars is moet goed worden nagedacht over hoe we deze wijken inrichten. Elke vierkante meter die voor de auto gereserveerd wordt kan niet worden gebruikt voor bijvoorbeeld woningen, spelen, recreëren, groen of om een goede waterhuishouding te faciliteren.  

Bekijk de video met uitleg over de woningbouwopgave.

 

Visiedocument nieuwe wijken woningbouwopgave
 

Mensen willen zich wel verplaatsen. Om ervoor te zorgen dat wijken goed bereikbaar blijven voor iedereen, moet worden ingezet op een meer bestendig en duurzaam mobiliteitsaanbod. Dit betekent investeren in goede wandel- en fietsvoorzieningen, goed openbaar vervoer (OV) en andere duurzame mobiliteitsconcepten, zoals deelmobiliteit. En dan is de locatiekeuze waar gebouwd wordt ook absoluut van belang. 

In ‘De eerste paal is een haltepaal’ omschrijft het OV-bureau hoe de rol van het OV in de nieuwe woongebieden er uit kan zien. Door de bus vanaf het eerste moment een goede plek te geven in de wijk maakt het, samen met de fiets en deelconcepten, een vanzelfsprekende, bruikbare en betaalbare keuze voor nieuwe inwoners.

 

Daar is wel wat voor nodig: 

  1. Betrek ons bij de ruimtelijke uitwerking van uw plan 
  2. Geef de bus de (letterlijk en figuurlijk) ruimte! 
  3. Laten we het verhaal samen vertellen 

We hebben al voor de vijf grote woningbouwgebieden in de Regio Groningen Assen aangegeven hoe het openbaar vervoer aan de voorkant een goede plek kan krijgen. Uiteraard kunnen denken we graag met u mee hoe we ook andere locaties bereikbaar kunnen maken én houden met de bus. 

We nodigen je graag uit om ‘De eerste paal is een haltepaal’ te lezen! 

 

Hoewel de inhoud van dit visiedocument met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie uit dit visiedocument. De informatie is bijgewerkt tot en met november 2023.

Het OV-bureau Groningen Drenthe behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle of via dit visiedocument aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Geen enkele op deze website gepubliceerde tekst mag zonder toestemming van het OV-bureau Groningen Drenthe gebruikt worden en/of gepubliceerd door anderen. Op alle teksten berust copyright.