Doorgaan naar unieke content

Het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe is vanaf december 2019 bijna geheel emissievrij. Vanaf dat moment realiseren we 90% minder CO2 uitstoot. En het is onze ambitie om in  2030  100% emissievrij te zijn. Hiermee zetten we een nieuwe standaard op het gebied van verduurzaming in het OV. In aansluiting op de ambitieuze energieagenda van Noord-Nederland: Slim & Groen, CO2 neutraal.

Vanaf december 2019 is de busvloot in Groningen en Drenthe flink verduurzaamd. Grotendeels met nieuwe en schone(re) bussen, in totaal 164:

  • Alle 45 stadsbussen in Emmen, Assen en Groningen elektrisch.
  • 59 elektrische bussen op Q-link 1, 2, 3, 4 en 5 (Q-link 6, 12 en 15 volgen later).
  • 60 elektrische streekbussen.

Elektrische bussen

We kiezen elektrische bussen van verschillende merken, met verschillende manieren van opladen. Voor elk type inzet hebben we het juiste type bus. Hierdoor spreiden we ook het risico en realiseren we een meer betrouwbare verduurzaming. De stad- en streekbussen laden op op hun stalling. De bussen van Q-link laden deels onderweg (snel!) bij met behulp van een zogenaamde pantograaf laadpaal. De stroom komt van Nederlandse windparken.

Elektrische bus aan de oplaadpaal bij ML Kingweg in Assen

Uitbreiding waterstofbussen

Er rijden inmiddels twee streekbussen op groene, zero emissie waterstof. In 2020 komen er twintig waterstofbussen bij, mogelijk zelfs dertig. Deze bussen passen in de ambitie om van Noord-Nederland een (groene) waterstofeconomie te maken, de Hydrogen Valley. Het OV-bureau levert schone waterstof aan Qbuzz voor een vaste, gegarandeerde prijs.

Waterstofbus bij tankstation Delfzijl

Overige bussen op HVO

HVO betekent Hydrotreated Vegetable Oil, ofwel biodiesel gemaakt uit afgewerkt bak- en braadvet. Deze brandstof is niet 100% emissie-vrij, maar realiseert alsnog een grote besparing in CO2-uitstoot. De klassieke dieselbus verdwijnt op den duur geheel. Uiterlijk in 2030, maar de ambitie is eerder.

 

 

 

Wat levert de transitie op?

Voor de inwoners van Drenthe en Groningen betekent verduurzaming van de bussen minder hinder voor de omgeving, minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder geluid. En op de lange termijn een positieve bijdrage aan het klimaat. Ook in de bus zal het geringere geluidsniveau opvallen. Daarnaast betekent de investering ook een verbetering van reiscomfort: betere en prettiger stoelen, wifi, airco en USB-laders in alle bussen.