Voorstel tarieven 2022 vastgesteld

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau heeft in haar vergadering van 14 oktober de voorgestelde tarieven voor 2022 vrijgegeven voor inspraak door de consumentenplatforms. De definitieve vaststelling van de tarieven vindt 25 november plaats.

De voorstellen zijn:

Opstaptarief en km-tarief OV-chipkaart

Voorstel: opstaptarief en km-tarief OV-chipkaart, buskaartje en dag- en dal-dagkaart indexeren met de landelijke tarieven index (LTI) van 2,12%

  • opstaptarief
  • kilometertarief
  • prijs van de kaartjes in de bus bij de chauffeur
  • dagkaart en dal-dagkaart met afronding op een makkelijk te communiceren bedrag (marketing)

Sterabonnementen

Het sterabonnement Noord-Nederland is het laatste zone gebonden tariefsysteem dat in Noord-Nederland geldt. Omdat het ook door Arriva trein wordt geaccepteerd, zijn besluiten over veranderingen en tarieven altijd in overleg met Arriva te nemen. De onderstaande voorstellen zijn collegiaal aan Arriva voorgelegd en geaccepteerd. De opdrachtgevers van Arriva trein, te weten de provincies Friesland, Groningen en Drenthe moeten uiteraard nog wel instemmen met dit voorstel. We kennen vier varianten van het sterabonnement,

  • maand reductietarief (jeugd 4 – 18 jaar, ouderen 65+)
  • maand voltarief
  • jaar reductietarief (jeugd 4 – 18 jaar, ouderen 65+)
  • jaar voltarief

Reductietarieven sterabonnementen

Voorstel: Reductietarieven sterabonnementen maand en jaar indexeren met LTI 2,12%

De reductie-abonnementen willen we indexeren met 2,12% (LTI). De schoolgaande jeugd heeft een regulier reisgedrag en het abonnement past daar goed bij. De prijs is in balans met de reisfrequentie met vier of vijf dagen per week over hetzelfde traject.

Voltarief Jaarabonnement

Voorstel: Voltarief Jaarabonnement afschaffen en de voltarief maandabonnementen met 20% verlagen

Het voltarief abonnement is pas rendabel als iemand meer dan vier dagen per week over hetzelfde traject reist. De groep die dat doet was altijd al klein maar we zien dat die door het nieuwe reisgedrag na corona nog kleiner is geworden (verkoop rond de 20 per kwartaal). Veel mensen zijn om die reden al overgestapt op het maandabonnement.

Om de handen vrij te maken voor de transitie naar nieuwe producten in 2023 die mogelijk worden met nieuwe betaalwijzen stellen wij voor om de jaarvariant per 1 januari 2022 stop te zetten. Daarmee voorkomen we dat deze variant nog tot in 2023 zou doorlopen, wat voor de klant ongewenst is, omdat het leidt tot restituties. Om het prijsvoordeel van ongeveer 17% dat jaarabonnementhouders genieten (men betaalt 10x het maandbedrag) te compenseren stellen wij voor de prijs van de maandvariant met 20% te verlagen. Veel reizigers krijgen daarmee dus een extra voordeel(tje), passend bij de behoeft om reizigers terug te krijgen in het OV. Het omslagpunt t.o.v. saldoreizen komt nu op drie dagen per week te liggen i.p.v. vier dagen en dat sluit dat beter aan bij het te verwachten reisgedrag na corona.

Beperken administratieve handelingen: om te voorkomen dat reizigers meer handelingen moeten verrichten door de opheffing is het mogelijk gemaakt om meerdere maandabonnementen tegelijk (max 3) te kopen, waardoor de extra handeling voor de jaarabonnementhouder beperkt is.

 

P+R abonnement

Voorstel: P+R abonnement met 20% verlagen

Om dezelfde reden die geldt voor de sterabonnementen, namelijk dat reizigers niet meer vijf dagen per week reizen, stellen we voor het P+R abonnement met 20% te verlagen van € 50 naar € 40 per maand. De verlaagde prijs zorgt voor een extra stimulans in de aanloop naar de verkeerssituatie rondom het Julianaplein in het voorjaar van 2022.Het € 6 P+R dagkaartje willen we gelijk houden in prijs. Een structurele verlaging verhoudt zich niet tot het stijgende saldotarief. We zullen wel af en toe promoties doen met dit kaartje zoals ook afgelopen zomer het geval was (actietarief € 3)

Link naar  Voorgestelde tarieven 2022 busvervoer Groningen Drenthe