OV-Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2040 gepresenteerd

Het noorden heeft haar ideeën op het gebied van betere OV-bereikbaarheid samengebundeld in een Ontwikkelagenda 2040. Hierin staan de ambities van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe samen met de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen op het gebied van betere bereikbaarheid, een leefbaar platteland. Het biedt ook een antwoord op de extra vervoervraag die gepaard gaat met de woningbouwopgave in Nederland.

De Lelylijn, Nedersaksenlijn en Wunderline zijn naast het bestaande spoor voor ons duidelijke speerpunten om in het noorden prettig te wonen, werken en een bezoek te brengen aan een van onze prachtige steden of rustieke dorpen. Een slim en snel HOV-net naar nieuwe woonwijken en een voor iedereen toegankelijk netwerk van streekbussen en hubs maakt dat we onze regio bereikbaar houden. Zorgeloos reizen voor iedereen!

De drie noordelijke provincies, de gemeenten en het OV-bureau blijven de komende jaren samenwerken aan een beter mobiliteitssysteem.

Bekijk hier de OV-Ontwikkelagenda 2040.