Openbaar vervoer per bus blijft ook in komende jaren aantrekkelijke optie

Ontwerp-hoofdlijnen voor busdienstregeling 2022 bekend gemaakt

 

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekend gemaakt. In de begroting van het OV-bureau voor 2022 is sprake van een tekort van ruim 9 miljoen euro. Het tekort wordt vooral veroorzaakt doordat reizigersaantallen en inkomsten in 2022 naar alle waarschijnlijkheid nog lang niet terug zijn op het niveau van vóór de coronacrisis. Tegelijkertijd is er ook nog geen zekerheid over een financiële bijdrage van het Rijk, zoals die er wel was in 2020 en 2021.


Ritten zoveel mogelijk aanpassen aan vraag

Het begrote tekort wordt voor een derde opgelost door het aantal ritten aan te passen, vooral op de zogenoemde ‘dikke’ lijnen. De frequentie gaat bijv. terug van 8 keer per uur naar 6 of 4 keer per uur. Lijnen die (deels) hetzelfde traject afleggen rijden tijdelijk minder of niet waardoor reizigers soms moeten overstappen. In het aanvullend net – met lijnen die niet tot het basisnet horen – wordt alleen gereden als het nodig is. Voor de dekking van de rest van het tekort (6 miljoen) wordt een beroep gedaan op het Rijk, net als in 2020 en 2021.

 

Spreiden van reizigers

Corona heeft laten zien dat we anders om kunnen gaan met werken en studeren. We willen na corona de spreiding van reizigers vasthouden, zodat het in de spits minder druk is, en tegelijkertijd willen we het vervoer zo aantrekkelijk houden dat ook nieuwe reizigers verleid worden om met de bus te gaan. 2022 wordt een druk jaar, met veel werkzaamheden, bijvoorbeeld rond de Ring Zuid in Groningen. OV kan en moet daar onderdeel van de oplossing zijn.

 

Opschalen als het weer nodig is

Reizigers in Groningen en Drenthe krijgen in 2022 ongeveer 8% minder ritten aangeboden dan voor de coronacrisis. Het bestuur heeft ervoor gekozen niet verder in te grijpen in de dienstregeling 2022 dan deze 8%, omdat dan het voorzieningenniveau onder het minimum zou zakken en hele lijnen zouden worden opgeheven. Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden voor het terugkeren van reizigers in 2022 zijn deze relatief minder ingrijpende maatregelen genomen.

Door de dienstregeling 2022 samen met Qbuzz flexibeler op te zetten kan sneller worden bijgeschakeld als het weer drukker wordt. We gaan voor groei en willen alle inwoners van Drenthe en Groningen uitnodigen om de bus te (her)ontdekken. Bijvoorbeeld vanaf het netwerk van hubs, waarvandaan je altijd snel en vaak naar je bestemming reist. 2022 wordt het jaar van de ketenmobiliteit, zeker als ook een nieuwe reis-app wordt gelanceerd die het mogelijk maakt OV te plannen in combinatie met fiets, scooter, P+R locaties enz.

 

Het Memo ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022  vind je hier. Eenieder kan hierop tot en met vrijdag 11 juni reageren. Eind juni bespreekt het dagelijks bestuur de definitieve hoofdlijnen.