Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling busvervoer Groningen Drenthe 2024 bekendgemaakt

Op 20 april heeft het dagelijks bestuur van het OV-bureau de ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2024 goedgekeurd. Iedereen kan tot en met 13 juni reageren op de ontwerp hoofdlijnen. Begin juli stelt het dagelijks bestuur van het OV-bureau de hoofdlijnen dienstregeling 2024 definitief vast.

Dienstregeling 2024: aanpassen aan ‘het nieuwe normaal’ bespaart € 2,5 miljoen
De ontwerpbegroting 2024 van het OV-bureau laat een tekort zien van € 8,2 miljoen. Dit komt met name doordat het aantal reizigers 20% lager ligt dan voor corona. De inkomsten voor het studentenreisrecht dalen en tegelijkertijd sterk gestegen (brandstof)kosten. Het Rijk heeft aangegeven hier niet in bij te kunnen dragen, waardoor het tekort in de regio opgelost moet worden. Naast het aanpassen van de dienstregeling aan ‘het nieuwe normaal’ wordt ook voor een deel de financiële reserve van het OV-bureau aangesproken en doen de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen een extra financiële bijdrage om te voorkomen dat buslijnen moeten verdwijnen.

Mee-ademen met de vraag levert grote besparing op
In de ontwerp hoofdlijnen zijn maatregelen opgenomen grote besparingen opleveren, maar daarbij zo min mogelijk gevolgen hebben voor reizigers, zoals:

 • Op werkdagen tussen Kerst en Oud en Nieuw rijden de bussen volgens de zaterdagdienstregeling.
 • Zomervakantiedienstregeling wordt verlengd van 6 naar 7 weken.
 • Q-link 3 Leek – Lewenborg en 4 Roden – Beijum gaat in de spits terug van 6 naar 4 keer per uur met waar nodig inzet van extra bussen.
 • Stadslijn 7 Groningen grotendeels terug van 4 naar 2 keer per uur met waar nodig extra inzet van bussen.
 • Buslijn 50 Assen – Groningen rijdt in de basis 2 keer per uur (geen extra spitsritten).
 • Qliners rijden op verschillende momenten minder frequent. Bijv. Qliner 310 gaat tussen Veendam en Gieten op werkdagen grotendeels terug van 2 naar 1 keer per uur.
 • Buslijn 20 Assen – Diever in de daluren terug van 2 naar 1 keer per uur.

Overige maatregelen met zo min mogelijk gevolgen voor reizigers
Daarnaast zijn in de hoofdlijnen maatregelen opgenomen voor veel buslijnen die zo min mogelijk gevolgen hebben voor reizigers, zoals maatregelen op lijn(delen) waar beperkt gebruik van wordt gemaakt, zoals:

 • Vervallen stadslijn 8 tussen Groningen Hoofdstation en Europapark.
 • In de avonduren geen vaste bediening meer op lijn 35 Groningen – Oldehove, lijn 41 Appingedam – Uithuizen en lijn 72 tussen Ter Apel en Vlagtwedde.
 • Lijn 28 op routedeel Beilen – Dwingeloo in de daluren van grote naar kleine bus.
 • Weekendbuslijn Emmen – Weiteveen – Schoonebeek – Erica – Emmen i.p.v. lijn 44 Emmen – Schoonebeek en 94 Emmen – Coevorden.

Iedereen kan tot en met 13 juni reageren op de ontwerp hoofdlijnen per mail via info@ovbureau.nl en per post via postbus 189, 9400 AD Assen. Daarnaast wordt de Consumentenplatforms Groningen en Drenthe om een advies gevraagd en vindt overleg plaats met gemeenten.

Link naar Memo Ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2024