Het Noorden creëert de nieuwe waterstofeconomie met het openbaar vervoer voorop

Officiële opening van het nieuwe waterstoftankstation in Groningen, met 20 nieuwe waterstofbussen

Op vrijdag 11 juni is het nieuwe waterstoftankstation op de busstalling van Qbuzz aan de Peizerweg in Groningen in gebruik genomen. Ook zijn twintig nieuwe waterstofbussen gepresenteerd. Gronings gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk verrichte de starthandeling in bijzijn van Qbuzz directeur Gerrit Spijksma, directeur van het OV-bureau Wilko Mol en Lisa Montanari, Hydrogen Commercial Manager van Shell Nederland.

Het nieuwe waterstoftankstation is één van de grootste in Europa en maakt deel uit van een grotere ontwikkeling, het realiseren van de nieuwe waterstofeconomie in het Noorden. De inzet van deze 20 bussen op waterstof betekent een sterke toename van het gebruik van groene waterstof. Dit helpt het vliegwiel van vraag en aanbod op gang te brengen. Fleur Gräper – van Koolwijk vult aan: “Vandaag is weer een grote stap, of beter gezegd een grote sprong, gemaakt in de invoering van groene waterstof als opvolger van fossiele brandstoffen zoals dieselolie en aardgas. Waterstof werkt, waterstof wordt normaal en wordt de toekomst van Noord-Nederland”.

Een busstalling met nieuwe energiedragers bij elkaar op één terrein
Het tankstation heeft twee vulpunten. Een bus wordt in minder dan tien minuten volgetankt en kan dan zo’n 400 kilometer afleggen. De waterstofbussen kunnen worden ingezet op de langere routes in het streekvervoer waar een elektrische bus met batterijen niet altijd geschikt is. Hiermee laat Qbuzz zien hoe batterij-elektrische- en waterstof-elektrische voertuigen een waardevolle aanvulling op elkaar zijn in mobiliteit. Gerrit Spijksma stelt: “In Groningen staat nu een busstalling die het mogelijk maakt om compact en efficiënt over te gaan op de energiedragers van de toekomst: groene elektriciteit en groene waterstof. Een type stalling als deze is vooralsnog uniek.”

We zijn gewoon gaan bouwen
Shell heeft het waterstofvulpunt gebouwd en levert de groene waterstof die er getankt kan worden. De waterstof wordt per trailer aangeleverd. “Voor het tanken wordt de waterstof nog gecomprimeerd en gekoeld. Dat gebeurt allemaal bij het vulpunt, dat naast het grote aantal batterij-elektrische bussen van Qbuzz staat. Een mooi voorbeeld van de verschillende opties voor schoner transport die Qbuzz aanbiedt,” zegt Lisa Montanari, Commercial Manager Waterstof bij Shell. “We gebruiken hier groen gecertificeerde waterstof, totdat we zelf groene waterstof kunnen produceren. Daarnaast testen we het vulpunt regelmatig, om het zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Samen laten we zien dat we niet wachten op die waterstofeconomie. We zijn gewoon gaan bouwen.”

Verdere vergroening
OV-bureau en Qbuzz willen de komende jaren nog een extra slag te slaan in het vergroenen van alle bussen. Wilko Mol hierover: “We willen heel graag ook een aantal Qliners op waterstof laten rijden. Er zijn alleen nog geen touringcars die op waterstof rijden. Het zou mooi zijn als we in Groningen ook de primeur hebben van de eerste waterstof-touringcar die echt grote afstanden op één dag rijdt. Dan is 800 kilometer per dag geen uitzondering.”

 

De JIVE en JIVE2 projecten hebben subsidie ontvangen van de Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCHJU) onder subsidieovereenkomsten nrs. 735582 en 779563. Dit programma is onderdeel van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma vanuit de Europese Unie, Hydrogen Europe en Hydrogen Europe Research.