Geoptimaliseerde dienstregeling per 3 januari 2021

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het gebruik van het busvervoer. Medio maart lag het gebruik op 10% ten opzichte van vorig jaar, op dit moment is dat toegenomen tot ongeveer 50%. Voor de zomer heeft het dagelijks bestuur OV-bureau de definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2021 kenbaar gemaakt. Hierbij is opgemerkt dat mogelijk alsnog bezuinigingen worden doorgevoerd afhankelijk van beschikbare financiële middelen en herstel in gebruik van de bus. Voor 2021 is het nog steeds erg onzeker in welke mate reizigers terugkeren en hoe de steunmaatregelen vanuit het Rijk er uit zullen zien. Op basis van de ervaringen van de laatste maanden en inschattingen van geleidelijk herstel van reizigersaantallen in 2021, is een aangepast voorstel hoofdlijnen dienstregeling 2021 ontwikkeld. Dit pakket wijkt op onderdelen af van de eerder goedgekeurde dienstregeling 2021. Het pakket voor 2021 bezuinigt ongeveer 5% ten opzichte van de reguliere dienstregeling zoals die voor de coronacrisis reed. Het huidige pakket, dat sinds 16 augustus tot eind dit jaar rijdt, zit daar ergens tussenin.

De aangepaste dienstregeling 2021 betekent op hoofdlijnen:

  • Er zijn minder ritten van Q-link- en Qlinerlijnen, maar wel afgestemd op de vraag en in een aantrekkelijke frequentie (minimaal ieder kwartier in de spits).
  • Er worden minder versterkingsritten ingezet. Basislijnen rijden minimaal één keer per uur. Tijdens momenten met een grote vervoersvraag wordt dat uitgebreid naar twee keer per uur.
  • Aanvullende lijnen blijven zoveel mogelijk geboden, maar hierin wordt het aanbod op onderdelen wel aangepast. Reizigers worden in een aantal gevallen verwezen naar de hubtaxi.
  • Als de vervoersvraag laag is worden er, waar het mogelijk is, kleinere bussen ingezet.
  • Alle reismogelijkheden blijven bestaan en bijna alle haltes blijven bediend. Wel moet op enkele plekken gebeld worden of neemt de afstand naar de halte beperkt toe.
  • De dienstregeling wordt door Qbuzz zo opgezet dat eenvoudiger in te spelen is op de vraag, bijvoorbeeld door specifieke doelgroep producten zoals scholierenlijnen makkelijker vaker of minder vaak te laten rijden.

Het overzicht van alle wijzigingen kun je hier downloaden: Hoofdlijnen optimalisatie dienstregeling 2021.

 

Behouden kwaliteit

Er is voor gekozen om de kwaliteit van het openbaar vervoer per bus zo hoog mogelijk te houden, ondanks de bezuinigingen die noodzakelijkerwijs moeten worden doorgevoerd. De dienstregeling 2021 is gemaakt op basis van de verwachting dat we voor heel 2021 gemiddeld 22% minder reizigers hebben en de steunmaatregelen van het Rijk daadwerkelijk bijdragen aan het behoud van openbaar vervoer, ook daar waar relatief weinig vraag is zoals in het landelijk gebied. Als het aantal reizigers in 2021 minder blijkt dan verwacht, bijvoorbeeld door een volgende Corona-golf, of als de steunmaatregelen van het Rijk in 2021 anders uitpakken dan verwacht, zijn in de plannen mogelijkheden meegenomen om verder af te schalen gedurende het jaar. Vooralsnog is er door het OV-bureau voor gekozen om niet meteen extra zwaar in te grijpen door verdergaande afschaling van het OV voor te stellen per 2021. Het OV-bureau wil hiermee voorkomen dat het OV onnodig meer afgebroken wordt dan nodig.