Directeur OV-bureau wordt CEO vervoerbedrijf EBS

Wilko Mol vertrekt als directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe. Hij wordt de nieuwe CEO van EBS Public Transportation BV, een vervoerbedrijf dat actief is rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Wilko Mol heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de verdere groei en ontwikkeling van het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe. Het OV in Groningen en Drenthe doet het goed. Voor corona groeide het OV jaar op jaar en de klanttevredenheid was hoog. Er wordt vanuit het OV-bureau stevig bijgedragen aan de grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid in de beide provincies. Ook op het gebied van verduurzaming loopt het OV-bureau voorop, met de helft van de bussen volledig emissievrij, en een CO2-redutie van 90% ten opzichte van 2019. De coronacrisis heeft laten zien dat het OV van cruciaal belang is voor het draaiend houden van Nederland. Dat zal ook na corona zo blijven.

Wilko Mol vertrekt met een dubbel gevoel: “Ik heb het heel erg naar mijn zin bij het OV-bureau. Ik mag bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het OV en mobiliteit. De afgelopen 1,5 jaar heb ik het OV door de coronacrisis mogen loodsen, een zware maar dankbare taak. Ik vertrek dan ook met een lach en een traan. Een traan omdat ik het OV-bureau los moet laten, maar een lach omdat ik een mooie nieuwe uitdaging als CEO bij EBS tegemoet ga.”

Fleur Gräper – van Koolwijk, voorzitter van het dagelijks bestuur van het OV-bureau: “Ik wens Wilko erg veel succes in zijn nieuwe functie en heb er vertrouwen in dat hij zich ook bij EBS zal inzetten voor de verdere ontwikkeling van het OV en de ambities en uitdagingen die er liggen. Ik vind het wel erg jammer dat hij dat niet meer vanuit het OV-bureau doet. Ik wil hem bedanken voor de grote bijdrage die hij heeft geleverd de afgelopen jaren”.