Dienstregeling busvervoer Groningen Drenthe 2023 goedgekeurd

Op 24 juni heeft het OV-bureau de voorgenomen wijzigingen in de busdienstregeling voor 2023 kenbaar gemaakt. Op basis van de ontvangen reacties, het advies van de Consumentenplatforms en de bespreking in de Raad van Groningen en Staten van Groningen en Drenthe heeft het dagelijks bestuur van het OV-bureau op 9 september de definitieve hoofdlijnen voor de dienstregeling goedgekeurd.

3 procent minder bussen
Vanwege het vervallen van de beschikbaarheidsvergoeding vanuit het Rijk voor het openbaar vervoer in 2023 is er minder budget beschikbaar om vervoer in te zetten. Door extra bijdragen van de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen en de inzet van middelen uit de algemene reserves van het OV-bureau kan het verminderen van het vervoer beperkt blijven tot 3 procent. ”Het afschalen van het aantal busritten is een pijnlijk besluit”, aldus Fleur Gräper: ‘We realiseren ons heel goed dat dit voor sommige reizigers betekent dat ze een reisalternatief moeten zoeken of verder moeten lopen of fietsen naar een bushalte. We hebben ons uiterste best gedaan deze pijn zoveel mogelijk te beperken.”

Ontvangen reacties
Totaal zijn 84 reacties op de ontwerp hoofdlijnen ontvangen. De meeste reacties zijn ontvangen over het vervallen van de Arriva Fryslân lijn 84 via Een en Zuidvelde, over het strekken van buslijn 68 bij Den Andel en over het vervallen van de stadsdienst 1 en 2 in Emmen. Over lijn 84 is een petitie in ontvangst genomen en heeft inmiddels een gesprek met een aantal bewoners plaatsgevonden. Ook is een petitie in ontvangst genomen over stadslijn 1 en 2 in Emmen.

Aanpassing dienstregeling
De maatregelen als opgenomen in de ontwerp hoofdlijnen zullen grotendeels worden doorgevoerd, zoals het vervallen van de stadslijnen 1 en 2 in Emmen. Maar daarom gaan de streeklijnen door de betreffende wijken in de avonduren en op zondag vaker rijden. Spitslijn 16 in de stad Groningen vervalt net als en spitslijn 160 tussen de stad Groningen en de Eemshaven. De route van Q-link 5 door Engelbert en Middelbert wordt op de langere termijn heroverwogen. In afwijking van de gepubliceerde voorstellen blijven lijn 45 Spijk – Loppersum, 139 via Enumatil en lijn 637 Zoutkamp – Zuidhorn wel rijden.

Een volledig overzicht met de hoofdlijnen van de dienstregeling kunt u hier downloaden. De nieuwe dienstregeling start op zondag 11 december 2022.