Definitieve hoofdlijnen busdienstregeling 2022 bekend

Het dagelijks bestuur OV-bureau Groningen Drenthe heeft de definitieve hoofdlijnen van de busdienstregeling, zoals die zal rijden per 12 december 2021, goedgekeurd. Op de eerder bekendgemaakte ontwerp hoofdlijnen heeft het OV-bureau 47 reacties ontvangen plus adviezen van het Consumentenplatform Groningen en Drenthe en ROCOV Overijssel.

Busvervoer flexibeler op- en afschalen

Vanwege corona is de vraag naar vervoer gewijzigd. De meeste lijnen nog steeds veel minder reizigers. Wij verwachten dat de vraag steeds meer zal toenemen. Met name enkele toeristische lijnen hebben nu zelfs meer reizigers dan we gewend waren van voor de coronacrisis.  Waar nodig rijden we daarom met grotere en/of meer bussen of waar kan met kleinere en/of minder bussen. Met deze wijzigingen wordt de basisdienstregeling 3 miljoen euro verkleind, maar hebben we meer flexibiliteit om bussen bij te zetten op het moment dat het nodig is. Op deze wijze kunnen we  een deel van het begrote tekort voor 2022 dekken.

 

Aanpassingen in hoofdlijnen n.a.v. reacties en ontwikkelingen gebruik

Op basis van de ontvangen reacties hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd in de hoofdlijnen van de dienstregeling voor 2022. Buslijn 24 blijft op zaterdag toch tussen Assen en Borger rijden en in het weekend blijft een verbinding van Exloo naar Borger (en verder naar Gieten) bestaan. Vanwege het toegenomen gebruik blijven op zondagmorgen alle ritten op Qliner 309 tussen Assen en Groningen toch rijden. Hiermee komen we ook tegemoet aan een aantal klachten.

Ook in 2022 blijven we de ontwikkelingen in het busgebruik goed volgen en zetten we waar nodig extra en/of grotere bussen in. Net als in 2021 zullen we ook in 2022 het vervoersaanbod slim aanpassen op de vervoersvraag. Q-link 15 tussen Groningen Hoofdstation en de Zernike Campus rijdt bijvoorbeeld zo vaak als nodig en dus niet als er geen tot beperkte onderwijsactiviteiten plaatsvinden op Zernike.

Te downloaden: Memo definitieve hoofdlijnen dienstregeling 2022 .