Doorgaan naar unieke content

Het OV-bureau Groningen-Drenthe streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze verklaring is van toepassing op de inhoud van de website OV-bureau Groningen Drenthe: hoofddomein: https://www.ovbureau.nl.

Uit toegankelijkheidsonderzoek van 14 februari 2020 dat is uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij conform de WCAG 2.1 niveau AA is gebleken dat op dit moment nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en op 6 november 2020 zullen de afwijkingen zijn opgeheven. Na deze datum zal een toegankelijkheidsverklaring op de website worden gepubliceerd conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via ons e-mailadres info@ovbureau.nl.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen vijf werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen drie weken is uw verzoek afgehandeld.

 

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2020.