Aankondiging AB-vergadering

Op maandag 8 april 2024, aanvang 16.00 uur vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar.

 

De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:

· Verslag van de vergadering van 14 december 2023;

· Financiële verordening;

· Jaarstukken 2023;

· Controleverklaring accountant over jaarrekening 2023;

· Ontwerpbegrotingswijzigingen 2024;

· Wijziging gemeenschappelijke regeling.

 

Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. Degenen die hiervan gebruik willen maken, dienen zich aan te melden via info@ovbureau.nl. Aanmelding kan plaatsvinden tot en met donderdag 4 april 2024, 17.00 uur.