Aankondiging AB vergadering

Op donderdag 11 juli 2024, aanvang 9.00 uur vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar.

 

De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:

  • Verslag van de vergadering van 8 april 2024;
  • Begrotingswijzingen 2024;
  • Eerste tussenrapportage 2024;
  • Ontwerpbegroting 2025.

 

Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. Degenen die hiervan gebruik willen maken, dienen zich aan te melden via info@ovbureau.nl. Aanmelding kan plaatsvinden tot en met woensdag 10 juli 2024, 12.00 uur.