OV in cijfersBegroting en jaarverslag

Begroting

Het OV-bureau stelt jaarlijks een begroting op. Deze moet elk jaar voor 15 juli worden toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds het begrotingsjaar 2011 wordt de begroting telkens aan het begin van het kalenderjaar herzien. Daarna stelt het algemeen bestuur de begroting vast. U kunt hier de begroting 2017 (pdf, 2 MB)van het OV-bureau inzien.

Jaarverslag

Het OV-bureau legt jaarlijks verantwoording af over de behaalde resultaten. Dit gebeurt door het uitbrengen van een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. U kunt hier het jaarverslag en de jaarrekening van 2015 (pdf, 6.3 MB) bekijken.

Trendmonitor

Het OV-bureau brengt jaarlijks een trendmonitor uit. Hierin vindt u een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste cijfers en trends over het openbaar vervoer per bus in de provincies Groningen en Drenthe, inclusief de stad Groningen. De trendmonitor geeft een beeld van de ontwikkelingen gedurende een langer tijdsbestek. U kunt hier de Trendmonitor 2015 (pdf, 1.3 MB) downloaden.