Bestuur en organisatieAanbesteding GD-2020

In december 2019 loopt de concessie voor het busvervoer in Groningen en Drenthe af. Op dit moment bereidt OV-bureau Groningen Drenthe de aanbesteding van de nieuwe concessie voor het busvervoer van 2020 tot 2030 voor, onder de naam GD-2020. Doel van de aanbesteding is het selecteren van de beste uitvoerend vervoerder tegen een goede prijs. Evenals in de afgelopen periode blijft het OV-bureau, in samenwerking met provincies, gemeenten en andere betrokkenen, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het lijnennet. Het ontwerp van de dienstregeling is dus geen onderdeel van deze aanbesteding.

In het bestek van de aanbesteding staan o.a. de eisen waaraan de toekomstige vervoerder minimaal moet voldoen. De inschrijvende vervoersbedrijven kunnen hun kansen vergroten door bovenop de minimumeisen vertrouwenwekkende maatregelen te nemen om de kwaliteit te waarborgden en door extra kwaliteit, extra diensten en extra verduurzaming aan te bieden. Het vervoerbedrijf dat de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbiedt, wint de aanbesteding.

Van17 mei en 16 juli 2017 is er inspraak mogelijk geweest op het Ontwerp Programma van Eisen (pdf, 2.2 MB) en het Ontwerp Gunningsmodel (pdf, 1.3 MB).

Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de reacties die gegeven zijn op het ontwerp programma van eisen en het ontwerp gunningmodel voor de GD-2020 concessie en deze besproken. In de Nota van reactie en beantwoording zijn de vragen en antwoorden gebundeld en is aangegeven welke verander-ingen er in de aanbestedingsstukken zullen worden aangebracht naar aanleiding van de inspraak en de ingebrachte zienswijzen.

Het bestek voor de aanbesteding wordt naar verwachting in december gepubliceerd via de aanbestedingswebsite TenderNed.nl. Vervoersbedrijven kunnen eind april hun offertes indienen. Het streven is dat er nog voor de zomervakantie een besluit bekend wordt gemaakt. De nieuwe concessie start in december 2019.

Enkele belangrijke thema’s in het bestek zijn reizigersgroei door een aantrekkelijk(er) product, verduur-zaming, samenwerking en flexibiliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.