ActueelVergaderin g Algemeen Bestuur OV-bureau

30 juni 2017

Vergadering algemeen bestuur OV-bureau

Op vrijdag 7 juli 2017 vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden in het provinciehuis van Groningen, Martinikerkhof 12 te Groningen, aanvang 09.00 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: verslag van de vergadering van 10 maart 2017, Begroting 2018, Viermaandsrapportage 2017 en Publiek Vervoer. Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. Degenen die hiervan gebruik willen maken dienen zich aan te melden bij de directeur van het OV-bureau (tel. 0592 396900). Aanmelding kan plaatsvinden tot en met woensdag 5 juli 2017, 12.00 uur.

Voor het geval de vergadering niet kan worden geopend omdat niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is, zal opnieuw een vergadering worden gehouden met dezelfde agendaonderwerpen op vrijdag 14 juli 2017 in het provinciehuis van Groningen, Martinikerkhof 12 te Groningen, aanvang 09.00 uur.

Assen, 30 juni 2017,

namens de voorzitter van het algemeen bestuur OV-bureau Groningen Drenthe,

J.A. van Selm,

Directeur